Hvordan?

Hvordan skrotter jeg min bil

Sådan får du ophugget din skrotbil

Når du afleverer en skrotbil til autoophuggeren, skal du medbringe registreringsattesten. Hvis denne skrotbil er afmeldt og nummerpladerne er afleveret hos SKAT, skal du medbringe dokumentation for, hvornår denne skrotbil er afmeldt. Det kan være registreringsattesten med SKATs påtegning på bagsiden eller en særskilt blanket, som SKAT har udleveret, da nummerpladerne blev afleveret. Når en skrotbil afleveres hos ophuggeren skal ophuggeren udstede en skrotningsattest.

Attesten skal underskrives af ophuggeren og af skrotbilens ejer. Som ejer af skrotbilen kan du underskrive en transport på bagsiden af skrotningsattesten og ophuggeren udbetaler dig godtgørelsen fratrukket prisen for ophugning og skrotning af skrotbilen.

Ophuggeren skal udlevere en kopi af skrotningsattesten til dig. Hovedreglen er, at en skrotningsattest skal underskrives af den sidst registrerede ejer, før der kan udbetales skrotningsgodtgørelse.

Er bilejeren afgået ved døden, kan arving eller bobestyrer underskrive skrotningsattesten, hvis de fremlægger en skifteretsattest. – Kopi af skifteretsattesten skal indsendes til Miljøordning for Biler sammen med skrotningsattesten. Ved alvorlig sygdom kan nærmeste pårørende underskrive og vedlægge en erklæring om, at den sidst registrerede ejer ikke er i stand til at tage stilling til skrotningen af skrotbilen samt underskrive skrotningsattesten.

Fuldmagt: Den sidst registrerede ejer af en skrotbil, kan f.eks. give fuldmagt til sin søn til at indlevere sin skrotbil til skrotning og i den forbindelse lade sønnen underskrive skrotningsattesten. Fuldmagten skal vedlægges skrotningsattesten. Hvis skrotbilen er solgt og ikke indregistreret af køber, kan køber underskrive skrotningsattesten, hvis der gælder særlige forhold. Det kan f. eks. være, hvis skrotbilen er købt eller taget i bytte med henblik på istandsættelse, men at det efterfølgende viser sig, at skrotbilen var i for dårlig stand til, at det har kunnet betale sig at reparere denne. I disse tilfælde indsendes skrotningsattesten til Miljøordning for Biler, der videresender sagen til Miljøstyrelsen, som kan dispensere for kravet om, at det er den sidst registrerede ejer, der skal underskrive.

Køber skal dokumentere det særlige forhold, der gør sig gældende i den konkrete sag. Vælger du selv at afmelde skrotbilen, efter den er afleveret til ophugning, skal du aflevere nummerpladerne hos SKAT. Hvis du medbringer registreringsattesten, påfører SKAT oplysninger om afmeldingen på bagsiden af registreringsattesten. Hvis du ikke har registreringsattesten med, udleverer SKAT en blanket med påtegning om afmeldingsdatoen.