Hvorfor?

Hvorfor skal jeg skrotte min bil

Selv en ny bil ender en dag som miljøbelastende affald. Der er derfor valgt et solidarisk princip om, at alle som ejer en bil i dens levetid, skal bidrage til en miljømæssige forsvarlig bortskaffelse ( sende bilen til skrot / autoophug), så sorteper ikke ender hos den sidste ejer.

Vi ved af erfaring, at en udgift på 500 – 1000 kroner afholder mange fra at aflevere en bil til autoophug. Det er trods alt en udgift til skrot.

Ejeren af en udtjent bil har pligt til at aflevere bilen til affaldsbehandling hos en registreret autoophugger. En skrotmoden bil må derfor ikke overdrages til andre end registrerede autoophuggere, som sørger for at bilen bliver til miljøvenlig skrot.

Det er ulovligt at henstille uindregistrerede biler på offentlige gader og veje. Politiet eller kommunen vil derfor forsøge at kontakte ejeren og meddele, at bilen skal fjernes. Politi og kommuner kan få godtgørelse for udtjente ”herreløse” biler, der retmæssigt indsamles af disse myndigheder, forudsat at de øvrige betingelser for godtgørelse er opfyldt.

Målet med Miljøordning for biler er at opfordre ejere af udtjente biler til at foretage en miljørigtig skrotning /autoophug af disse.

Derved skal det undgås, at gamle biler belaster miljøet, idet man sikrer, at de farlige væsker og lignende, som er i en skrotbil, vil blive behandlet miljøforsvarligt hos de af Miljøstyrelsen godkendte miljøbehandlere.

Vi hjælper dig med en korrekt miljøvenlig skrot af din skrotbil, en nem og hurtig proces, en høj skrot præmie, samt en professionel service.